Buro KleurKracht

Het voeren van open dialoog is een belangrijk onderzoeksinstrument van ons bureau. Voor onze praktijkgerichte onderzoeken gebruiken we diverse dialoogmethodes.

Een paneldiscussie is een open gespreksvorm waarbij vragen van overheidsinstellingen, bedrijven en organisaties worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van de doelgroep waarop de vraag ziet. De gespreksleider zorgt voor de nodige verdieping en bewaakt en begeleidt de dialoog.

Een keukentafelgesprek (in sommige Afrikaanse landen, ook wel “koffieceremonie” genoemd) is een informeel gesprek dat op vertrouwde plaatsen gehouden wordt, bijvoorbeeld bij iemand thuis, in een school of buurthuis. Tijdens een keukentafelgesprek kunnen allerlei vraagstukken op een laagdrempelige manier uitgediept worden.

In een forumtheaterstuk spelen we praktijksituaties uit. Een hoofdpersonage bevindt zich in een vervelende situatie, wordt op een bepaalde manier behandeld, of staat voor een lastig vraagstuk. Het publiek wordt uitgenodigd om met het personage mee te denken. Wat adviseren zij het personage te doen? Buro KleurKracht vertaalt de inzichten die tijdens de sessie naar voren naar praktische instrumenten, zoals beleidsdocumenten, werkmodellen en -instructies. Lees meer over forumtheater en participatie.

Ik wil meer informatie!

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Bedrijfsnaam

E-mailadres (verplicht)

Waarover wilt u meer informatie?