Buro KleurKracht

Interculturele effectiviteit

De training interculturele effectiviteit is een vaardigheidstraining om beter te leren communiceren met mensen met een andere culturele achtergrond. Bewustheid van culturele verschillen en het beschikken over vaardigheden om daarmee om te gaan, zijn essentieel voor een zo goed mogelijk contact met de ander. In de training staat het ontwikkelen van vaardigheden centraal, die kunnen worden toegepast in het contact met mensen van uiteenlopende achtergronden.  

Doelgroep

Iedereen die vanuit zijn of haar werk te maken heeft met mensen met een andere culturele achtergrond. Bijvoorbeeld: werknemers die werkzaam zijn in een multicultureel team, medewerkers front-office die te maken hebben met cultureel diverse klanten, ondernemers die internationaal zaken doen, enzovoorts. 

Leerdoelen

  • Begrijpen hoe cultuur gespreksvoering beïnvloedt
  • Culturele miscommunicatie en misverstanden kunnen herkennen
  • Het ontwikkelen van vaardigheden waarmee culturele miscommunicatie , misverstanden en fricties voorkomen worden
  • Het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor effectieve communicatie met mensen met een andere culturele achtergrond 

Methode

Door middel van rollenspellen krijgen deelnemers de gelegenheid zich in te leven in interculturele werksituaties en om te oefenen met interculturele vaardigheden. Voorbeelden van interculturele werksituaties zijn een informeel gesprek met een collega, een functioneringsgesprek, een gesprek met een klant, een onverwachte reactie van een cliënt, een conflict tussen twee collega’s. Naast rollenspelen wordt er in de training dialoog in gang gezet en worden lastige situaties aan de hand van casuïstiek verder uitgewerkt. 

Meer informatie / offerte aanvragen

Voor- en achternaam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

Uw aanvraag (verplicht)