Buro KleurKracht

Intercultureel managen

Hoe zorg je ervoor dat jouw multiculturele team optimale output levert? Als je rekening houdt met de verschillende culturele achtergronden van je personeel, dan zal hun motivatie toenemen en je beste mensen zullen blijven. Hoe houd je als manager rekening met de culturele achtergrond van je team? Op deze vraag is de training intercultureel managen gericht.

Tijdens deze unieke training is er aandacht voor de vraag met welke cultuurverschillen managers te maken krijgen als zij een multicultureel team aansturen. En hoe ze daar op een effectieve manier mee om kunnen gaan. Er is aandacht voor verschillen communicatiegewoonten die je zult tegenkomen op de werkvloer. En voor normen en waarden die bepalen wat medewerkers belangrijk vinden en hoe ze zich opstellen. Ook word je je bewust van je eigen gewoontes, normen en waarden en hoe deze van invloed zijn op de manier waarop je met je team omgaat.

Onderwerpen

  • Het motiveren van medewerkers met diverse culturele achtergronden
  • Het evalueren van medewerkers met diverse culturele achtergronden
  • Delegeren aan medewerkers met diverse culturele achtergronden
  • Vergaderen met medewerkers met diverse culturele achtergronden
  • Do’s en dont’s interculturele communicatie

Methode

Door middel van praktische oefeningen krijgen deelnemers de gelegenheid zich in te leven in interculturele werksituaties en om te oefenen met interculturele vaardigheden. Ook is er veel ruimte voor discussie tussen deelnemers over de vraag hoe als manager om te gaan met culturele verschillen. 

Meer informatie / offerte aanvragen

 

Stuur een e-mail naar info@intercultureeldialoog.nl. Of bel ons op 06 19411604.