Buro KleurKracht

intercultureel-dialoog-opdewerkvloer

Intercultureel dialoog op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer vindt plaats op basis van inschattingen waarvan je je vaak niet eens bewust bent. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe jouw collega’s of werknemers behandeld willen worden. Of hoe je ze motiveert tot bepaald gedrag. Als dat inschatten niet zo goed gaat, kunnen er moeilijkheden of wrijvingen ontstaan.

“In de Ethiopische organisatie waar ik werkte, was er onrust vanwege het budget. Aan twee collega’s was salarisverhoging beloofd, terwijl het beschikbare fonds uitsluitend bedoeld was voor het opvangcentrum. Ik organiseerde een vergadering voor het managementteam, waarvoor ik ook de twee collega’s uitnodigde. Al vanaf het begin van de vergadering voelde ik een gespannen sfeer die ik niet kon plaatsen. De managers bleven stil en wilden niets zeggen over hun visie op de kwestie. De twee collega’s keken alleen maar boos naar me.

Na afloop van de bijeenkomst kwam een van de twee collega’s naar me toe. “Ik had niet verwacht dat je je zó tegen me zou keren,” zei hij. Ik schrok en was tegelijkertijd verbaasd. Want ik had me juist níet tegen hem gekeerd. Met die vergadering wilde ik alleen maar duidelijkheid krijgen, iets waar hijzelf bij gebaat zou zijn.”

In het voorbeeld van hierboven spelen meerdere vragen. Welk type kwesties kunnen in een vergadering besproken worden en welke niet? Hoe voelen de collega’s zich in het bijzijn van de managers? En kan het onderwerp direct, straightforward, besproken worden, of is het beter om dat op een indirectere manier te doen?

Culturele verschillen spelen op de werkvloer een grote rol. Bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met leiderschap, samenwerken en rolverdeling, het omgaan met collega’s, conflicthantering, het onderhouden van zakelijke contacten, besluitvorming en het omgaan met afspraken en verantwoordelijkheden. Als je op de hoogte bent van verschillen en een intercultureel dialoog aangaat, dan kun je bewuste keuzes maken over je handelen. Zodat je meer bereikt in een interculturele omgeving. Of het nu gaat om het omgaan met collega’s, of het aansturen van je team.

 

Intercultureel dialoog met cliënten