Buro KleurKracht

Het diversiteitsspel: zicht op diversiteit

Mensen verschillen van elkaar. Of het nu gaat om cultuur, leeftijd, seksualiteit, genderidentiteit,  geloofsovertuiging, of verschillen die gegrond zijn in iemands karakter of persoonlijkheid. Verschillen beïnvloeden vaak onbewust hoe je over elkaar denkt, wat je van elkaar verwacht en hoe je met elkaar omgaat. Hoe dat precies werkt, ontdekken jullie in het diversiteitsspel.

Met het diversiteitsspel krijgen jullie in korte tijd inzicht in jullie grondhouding t.o.v. verschillen. Ook ondervinden jullie aan den lijve hoe mechanismes van oordeelsvorming en uitsluitingsgedrag werken. Tot slot is er in dit unieke spel aandacht voor de vraag hoe op een inclusieve manier te handelen en communiceren.

Leerdoelen

  • Toegenomen inzicht in mechanismes van oordeelsvorming en uitsluitingsgedrag.
  • Deelnemers worden zich bewust van hun eigen grondhouding t.a.v. verschillen en overeenkomsten tussen mensen.
  • Deelnemers oefenen met zelfreflectie, empathisch luisteren en onbevooroordeeld, inclusief communiceren.

Het spel

Voorafgaand aan de start van het spel worden de deelnemers verdeeld in drie of vier groepen. Een van de drie groepen heeft de taak van jury. De andere twee groepen krijgen korte situaties voorgelegd die te maken hebben met diversiteit in organisaties en in de samenleving in het algemeen. Hen wordt gevraagd op de situatie te reageren en om aanvullende vragen te stellen aan de spelleider over de situatie. Om punten te scoren, is het nodig om een open houding aan te nemen, goed te luisteren en vragen te stellen in plaats van te oordelen. Deelnemers zullen aldus spelende met deze vaardigheden oefenen. Omdat de groepen verdeeld zijn op basis van gemene delers ervaren de deelnemers aan den lijve hoe het mechanisme van groepsvorming (en daarmee uitsluiting) werkt. Het spel wordt afgesloten met een nabespreking van 15 minuten.

Tijdsduur
90 minuten

Doelgroep
Iedereen die op zijn werk of privé te maken heeft met diversiteit.

Prijs
€ 35,- per deelnemer

Volledig teamuitje?
Wilt u het diversiteitsspel uitbreiden tot volledig teamuitje? Het diversiteitsspel is goed te combineren met het cultuurdiner.