Buro KleurKracht

Het diversiteitsspel: zicht op diversiteit

Waarschijnlijk werken er ook in jullie organisatie allerlei verschillende mensen. Of het nu gaat om cultuur, leeftijd, seksualiteit, genderidentiteit of geloofsovertuiging. Deze verschillen beinvloeden vaak onbewust hoe je over elkaar denkt, wat je van elkaar verwacht en hoe je met elkaar omgaat. Hoe dat precies werkt, ontdekken jullie in het diversiteitsspel.

Het diversiteitsspel zet jullie team een spiegel voor. Zo krijgen jullie in korte tijd inzicht in jullie grondhouding t.o.v. verschillen. Ook ondervinden jullie aan den lijve hoe mechanismes van oordeelsvorming en uitsluitingsgedrag werken.

Leerdoelen

 • Toegenomen inzicht in mechanismes van oordeelsvorming en uitsluitingsgedrag.
 • Deelnemers worden zich bewust van hun eigen grondhouding t.a.v. verschillen en overeenkomsten tussen mensen.
 • Deelnemers oefenen met de vaardigheden zelfreflectie, empathisch luisteren en oordeelvrij doorvragen.
 • Het spel

  Voorafgaand aan de start van het spel worden de deelnemers verdeeld in drie groepen. De verdeling vindt plaats aan de hand van scores op een korte vragenlijst die ze vooraf (of helemaal aan het begin van de workshop) hebben ingevuld. De workshopleider maakt de gemene delers van de groep kenbaar: wat maakt hen als groep uniek, waarin verschillen ze van anderen? Een van de drie groepen heeft de taak van jury. De andere twee groepen krijgen korte situaties voorgelegd die te maken hebben met diversiteit in organisaties en in de samenleving in het algemeen. Hen wordt gevraagd op de situatie te reageren en om aanvullende vragen te stellen aan de spelleider over de situatie. Om punten te scoren, is het nodig om een open houding aan te nemen, goed te luisteren en vragen te stellen in plaats van te oordelen. Deelnemers zullen aldus spelende met deze vaardigheden oefenen. Omdat de groepen verdeeld zijn op basis van gemene delers ervaren de deelnemers aan den lijve hoe het mechanisme van groepsvorming (en daarmee uitsluiting) werkt. Het spel wordt afgesloten met een nabespreking van 15 minuten.

  Tijdsduur
  90 minuten

  Doelgroep
  Iedereen die op zijn werk of privé te maken heeft met diversiteit.

  Prijs
  Standaard per groep max. 25 personen: € 445,- Voor meer dan 25 deelnemers geldt een meerprijs.
  Op maat (op basis van thematiek die binnen de organisatie leeft): € 795,-

  Volledig teamuitje?
  Wilt u het diversiteitsspel uitbreiden tot volledig teamuitje? Het diversiteitsspel is goed te combineren met het cultuurdiner.