Buro KleurKracht

Cultuur en geloofwaardigheid voor asieladvocaten

In deze training leert u meer over de culturele achtergrond van cliënten en hoe u deze culturele informatie kunt gebruiken om de zaak te versterken.

Het belang van deze training

Cliënten beter bijstaan door aandacht te vragen voor hun cultuur

Niet zelden leidt gebrek aan culturele informatie tot een negatieve geloofwaardigheidsbeoordeling van het asielrelaas. De afgelopen jaren hebben verschillende rechters beroepen gegrond verklaard op basis van ingebrachte culturele informatie. Als advocaat kunt u dus een belangrijke rol spelen als u herkent welke culturele factoren op welke manier een rol hebben gespeeld, deze informatie weet te onderbouwen met relevante brondocumenten en in uw zienswijze of beroepsschrift helder beargumenteert hoe culturele factoren de geloofwaardigheidsbeoordeling hebben beïnvloed.

Leerdoelen 

Na deze training kunt u:

– Herkennen hoe culturele factoren een rol spelen in de geloofwaardigheidsbeoordeling;

– Deze factoren effectiever staven met relevant bronmateriaal;

– Beter in zienswijzen en beroepschriften onderbouwen hoe culturele factoren de beslissing hebben beïnvloed.

Praktisch

Datum: dinsdag 25 juni 2019 

Duur: van 12.30 tot 17.30 uur

Locatie: Utrecht Centrum

Prijs: € 365,00 p.p., inclusief lunch en syllabus ter naslag

Opleidingspunten

U kunt zelf aangeven bij de Orde van Advocaten dat u opleidingspunten wenst te ontvangen voor deze training. De training duurt vijf uur en aan het einde krijgt u een certificaat van deelname.  Voor verdere informatie verwijzen wij naar de website van de Orde van Advocaten: https://www.advocatenorde.nl/opleiding/cursusaanbod-po/onderwijs-volgen-bij-niet-erkende-opleidingsinstellingen

De trainers

De training wordt gegeven door twee experts op het gebied van cultuurverschillen in de asielprocedure. Mw. mr. Marjolijn Wannet (mr Nederlands Recht, BA Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies) heeft zo’n tien jaar woon- en werkervaring in het buitenland,  werkte voor de IND en de vreemdelingenkamer en is eigenaar van Buro KleurKracht: een praktijkgericht trainings- en adviesbureau op het gebied van interculturele communicatie. Zij schreef tientallen culturele analyses voor asielaanvragers, waarin zij de verklaringen van asielzoekers in cultureel perspectief plaatst. Deze analyses leidden in verschillende zaken tot een gegrond beroep.

Joost Haagsma, MSc studeerde culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht en Refugee Studies aan de University of Oxford en werkte enkele jaren als documentalist voor VluchtelingenWerk. Hij is eigenaar van Haagsma Training & Research.

Hun expertise tezamen maakt dat zij een uniek totaalpakket kunnen bieden. Zij beschikken over uitgebreide kennis van culturele kwesties, weten deze te koppelen aan gespreksverloop ng en beslissing, hebben expertise op het gebied van bronnenonderzoek en kunnen u adviseren hoe al deze informatie om te zetten in succesvolle zienswijzen en beroepsschriften.

Samen schreven zij het artikel “Hoe weet u dat? Geloofwaardigheidsbeoordeling en cultuur in Afghaanse asielzaken” dat verscheen in Asiel & Migrantenrecht nr. 2, maart 2019. Zie vluchtweb: https://www.vluchtweb.nl/node/255541/

 

Schrijf u in

Voor- en achternaam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

Opmerkingen

Aantal deelnemers

Akkoord boekingsvoorwaarden (verplicht)
 Ja

Krijgt u niet binnen twee weken bericht? Stuurt u dan een e-mail naar: info@intercultureeldialoog.nl.

Bent u verhinderd op de geplande datum? Wilt u een training op maat alleen voor uw groep? Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.