Buro KleurKracht

Culturele casuïstiekbespreking personen- en familierecht

Bij besluit van de Kinderrechter is de minderjarige dochter van uw cliënt (van Marokkaanse afkomst) voorlopig onder toezicht van Bureau Jeugdzorg gesteld. Bij deze zelfde beschikking is een (spoed) machtiging uithuisplaatsing in afgegeven. Een van de redenen hiervan was dat het meisje enkele maanden bij haar tante in Frankrijk heeft verbleven en zij daar nauwelijks de kans heeft gehad om onderwijs te volgen. Het verblijf in Frankrijk was de keuze van de vader geweest, het meisje zelf was niet bij de beslissing betrokken. De Raad voor Kinderbescherming stelt in een rapport over de gezinssituatie dat in het gezin voor het meisje onvoldoende ruimte is voor haar eigen identiteitsvorming.

Welke culturele kwesties spelen er in deze zaak? Welke vragen stelt u uw cliënt tijdens een bespreking van de zaak? Wat voert u aan in een juridische procedure? En wat zijn de gevolgen voor de zaak als u zich beroept op de cultuur van uw cliënt?

De culturele casuïstiekbespreking personen- en familierecht biedt advocaten de kans om dit type vragen verder uit te diepen. We maken hiervoor gebruik van casuïstiek die u zult herkennen uit uw werkpraktijk.

Doelstelling:

  • Beter kunnen herkennen welke culturele factoren er mogelijk spelen in zaken op het gebied van personen- en familierecht
  • Beter kunnen reageren als culturele factoren mogelijk een rol hebben gespeeld in de zaak

Doelgroep:

Advocaten en rechtshulpverleners die werkzaam zijn binnen het personen- en familierecht.

Programma:

12.00 uur: inloop met lunchbuffet

12.30 – 13.00: welkom en introductie

13.00 – 14.00: theorie culturele kwesties in het personen- en familierecht

14.15 – 15.15: bespreken casus 1

15.15 – 16.15: bespreken casus 2

16.15 – 16.30: afsluiting

culturele casuistiek personen _ tekst

Datum, locatie, bijdrage

Datum: <nog niet gepland, volgt binnenkort>

Duur: van 12.30 tot 16.30 uur (vanaf 12.00 uur inloop met lunchbuffet)

Locatie: Utrecht centrum

Bijdrage: € 325,00 p.p.

Opleidingspunten 

De algemene raad van de NOvA is van mening dat de advocaat die onderwijs volgt, zelf in staat is te beoordelen of dit onderwijs bijdraagt aan zijn vakbekwaamheid en of het niveau van dit onderwijs voldoende is. Het is daarom aan de advocaat zelf om op basis van de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur te beoordelen of de cursus zijn vakbekwaamheid ten goede komt en aan de voorwaarden uit artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur voldoet. Het hoeft niet te gaan om een door de NOvA erkende opleidingsinstelling. Is de advocaat van mening dat de cursus die hij volgt voldoet aan de genoemde voorwaarden, dan komt het volgen van deze bijeenkomst in aanmerking komt voor puntentoekenning. Volgens de genoemde regelgeving staat voor één uur onderwijs één punt.

Inschrijven:

Voor- en achternaam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

Aantal deelnemers

Locatie

Akkoord boekingsvoorwaarden (verplicht)
 Ja

Bent u verhinderd op de geplande datum? Wilt u een training op maat alleen voor uw groep? Laat uw contactgegevens achter via de ‘ meer informatie’ button. Dan nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie