Buro KleurKracht

Rekening houden met de culturele achtergrond van cliënten

Welke informatie over de culturele achtergrond van uw cliënt kan het verschil maken in een asielaanvraag? Bij deze vraag staan we uitgebreid stil in de culturele casuïstiekbespreking asiel. Als vertrekpunt nemen we een drietal asielzaken. We bekijken per zaak welke culturele kwesties er spelen en hoe deze het oordeel over de geloofwaardigheid van het relaas kunnen hebben beïnvloed.

Achtergrond

Binnen de asielprocedure neemt het asielrelaas een centrale plaats in. Komen er tegenstrijdigheden of ongerijmdheden in voor, dan kan het zijn dat het relaas ongeloofwaardig wordt bevonden. Dat is niet altijd terecht: culturele verschillen tussen een ambtenaar en een cliënt kunnen een oorzaak zijn voor tegenstrijdigheden en ongerijmdheden.
IND Werkinstructie 2014/10 heeft aandacht voor culturele aspecten. Hierin staat dat ambtenaren bij het uitvoeren van de toets rekening moeten houden met interculturele barrières. Dit roept de volgende vraag op: om welke interculturele barrières gaat het met name als we het hebben over de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielrelazen? Deze vraag staat centraal in de “Culturele casuïstiekbespreking asielrecht”.

Onderwerpen

  • Culturele normen en waarden in belangrijke herkomstlanden
  • Communicatiegewoonten in belangrijke herkomstlanden
  • Hoe betrekt u culturele factoren in een nabespreking en zienswijze?

Wat leert u?

  • U verkrijgt verdiepend inzicht in de vraag hoe culturele verschillen de beoordeling van een asielaanvraag kunnen hebben beïnvloed.
  • U kunt belangrijke culturele informatie beter in beeld brengen tijdens een nabespreking.
  • U kunt deze culturele informatie beter inzetten in de procedure. Lees hier alvast welk verschil culturele informatie in een zaak kan maken

Heeft u al eerder een cursus bij Buro KleurKracht gevolgd? Ook dan kunt u deelnemen aan deze culturele casuïstiekbespreking. We behandelen vernieuwde casuïstiek, zodat u uw kennis verbreedt en verdiept.

Programma

Ochtend:
* Zaken in cultureel perspectief. Theoretische verdieping aan de hand van zaaksbesprekingen. We behandelen drie verschillende herkomstlanden.
* In gesprek met een Afghaanse (ex) asielzoeker: open dialoog over culturele verschillen in Afghaanse asielzaken.

Middag:
* Hoe krijgt u culturele informatie op tafel? Oefenen met nabesprekingen: buiten uw eigen kaders denken en vraagtechnieken.
* Culturele informatie in jurisprudentie. Hoe gaan rechters om met ingebrachte culturele informatie?

Tijd:
9.30 – 13.00: trainingsprogramma ochtend
13.00 – 14.00: lunch
14.00 – 17.30: trainingsprogamma middag
Totale trainingstijd in uren: 6

U kunt er ook voor kiezen om alleen het ochtend- of middagprogramma te volgen.

Datum, locatie, bijdrage

Datum: donderdag 28 september 2017

Locatie: Utrecht centrum

Bijdrage:

Hele dag:
€ 495,00 p.p.
Stichting: € 395,00 pp

Alleen ochtend of middag:
€ 345,00 p.p.
Stichting: € 295,00 pp

Opleidingspunten voor advocaten

De algemene raad van de NOvA is van mening dat het aan de advocaat zelf is om op basis van de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur te beoordelen of de cursus zijn vakbekwaamheid ten goede komt en aan de voorwaarden uit artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur voldoet. De instelling die de cursus aanbiedt hoeft niet door NOvA erkend te zijn. Bent u als advocaat van mening dat de gevolgde cursus bijdraagt aan uw vakbekwaamheid en voldoet aan de genoemde voorwaarden, dan kunt u punten verkrijgen. Volgens de genoemde regelgeving staat voor één uur onderwijs één opleidingspunt.

Ook interessant voor u: Eritrea- en Syriëdiners

Werkt u met Syrische of Eritrese cliënten? En vraagt u zich weleens af hoe u het beste contact met hen maakt, hoe u hen motiveert en of wat u zegt of doet wel of niet gepast is? Komt u dan naar een van onze Eritreadiners, of Syriëdiners. U geniet niet alleen van Eritrese of Syrische hapjes, maar doet daarnaast verdiepende inzichten op over communicatie met Syriërs en Eritreeërs.

Inschrijven:

Voor- en achternaam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

Opmerkingen

Aantal deelnemers

Akkoord boekingsvoorwaarden (verplicht)
 Ja

Krijgt u niet binnen twee weken bericht? Stuurt u dan een e-mail naar: info@intercultureeldialoog.nl.

Bent u verhinderd op de geplande datum? Wilt u een training op maat alleen voor uw groep? Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.