Buro KleurKracht

Culturele aspecten bij psychologische zorg aan migranten

Hoe kun je als psychologisch zorgverlener aandacht hebben voor de culturele achtergrond en migratiegeschiedenis van je cliënt, op een manier die ten goede komt aan de behandeling en werkrelatie? Voor deze vraag heeft de tweedaagse cursus ‘Culturele aspecten bij psychologische zorg aan migranten’ aandacht.  De cursus is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden om optimaal te kunnen werken met migranten.

Onderwerpen:

 • De achtergrond van grote migrantengroepen in Nederland – waaronder de recentelijk ingestroomde vluchtelingengroepen- en hun situatie in Nederland. Dit bezien in relatie tot psychische klachten.
 • Beeldvorming en verwachtingen over psychologische zorg: wantrouwen, stigma’s en taboes en verwachtingen ten aanzien van de zorgverlening.
 • Cultuurspecifieke ziektebeleving, verklaringsmodellen en somatisering van klachten.
 • Cultuurgebonden communicatiegewoonten, cultuurspecifieke verwoording van klachten en technieken voor interculturele communicatie.
 • Werken met tolken.

Leerdoelen:

 • Toegenomen inzicht in de relatie tussen cultuur, migratie en psychologie.
 • Je behandeling kunnen afstemmen op migranten.
 • Problematiek en hulpvraag in relatie tot de culturele achtergrond en migratiegeschiedenis van de cliënt kunnen bezien
 • Toegenomen inzicht in jouw eigen vanzelfsprekendheden en blinde vlekken op de samenwerkingsrelatie met migrantencliënten.
 • Toegenomen vaardigheden om een omgeving te scheppen waarin migrantencliënten zich veilig en vertrouwd voelen.
 • Met je cliënt op een effectieve manier in gesprek kunnen gaan over zijn of haar culturele achtergrond en toegenomen inzicht in de vraag hoe deze culturele informatie bij je behandeling te betrekken.
 • Beter in staat om een weloverwogen keuze te maken om wel of geen tolk in te zetten.

Methode en programma:

In de training maken we gebruik van praktische oefeningen, casuïstiek en intervisie. Er is uitgebreide aandacht voor ervaringen uit jouw eigen werkpraktijk.

Datum, locatie, prijs

Dit betreft een in-company training. De datum wordt in overleg met u vastgesteld.
De training kan bij u op kantoor worden gegeven, of op een externe locatie in een stad naar keuze.

Duur: twee trainingsdagen van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: € 2145,- per trainingsgroep tot maximaal 20 personen.

Inschrijven

Voor- en achternaam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

Aantal deelnemers

Akkoord boekingsvoorwaarden (verplicht)
 Ja