Buro KleurKracht

Buro KleurKracht: trainings- en adviesbureau op het gebied van interculturele communicatie

Welke bril heeft u op? En kijkt de ander hetzelfde als u of niet? Deze vragen stellen wij onszelf dagelijks. Zijn er verschillen, dan bekijken we wat nodig is om een brug te slaan. Onze kennis delen wij met anderen. Met creatieve, interactieve trainingen en baanbrekend praktijkgericht onderzoek. Het resultaat? Verbinding. Tussen een instelling en een cliënt, een bedrijf en zijn klant, of een school en zijn studenten.

Marjolijn Wannet is de drijvende kracht achter het bureau voor interculturele communicatie.

 

buro kleurkracht marjolijn (1)

Marjolijn Wannet

Marjolijn Wannet (mr Nederlands Recht, BA Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies) werkt al bijna tien jaar in een interculturele omgeving. In Nederland werkte zij een aantal jaren als hoor- en beslismedewerker bij de Immigratie- en naturalisatiedienst en als gerechtssecretaris bij de vreemdelingenkamer. Na enkele jaren in Marokko te hebben gewoond en gewerkt, begon zij in 2009 als freelance trainer op het gebied van interculturele communicatie.

Sinds 2011 verblijft ze delen van het jaar in Ethiopië, waar zij onder andere bijstand verleende aan Somalische nareizigers. Vastbesloten om verbindingen te leggen tussen mensen met verschillende culturele achtergronden, richtte zij in 2014 Buro KleurKracht op.