Buro KleurKracht

Interculturele communicatietechnieken voor advocaten en rechtshulpverleners

Werkt u met cliënten met diverse culturele achtergronden? Dan kunt u te maken krijgen met misverstanden en miscommunicatie. Bijvoorbeeld omdat uw cliënt zich heel anders uitdrukt dan u gewend bent. Ook kan het zijn dat de culturele achtergrond van uw cliënt een belangrijke rol speelt in de zaak. Het gedrag van uw cliënt is bijvoorbeeld ingestuurd door culturele normen en waarden die voor u en de wederpartij niet zo duidelijk zijn. Wat kunt u in een gesprek met een cliënt doen om voldoende inzicht te krijgen in culturele factoren die belangrijk zijn voor de zaak? Hoe zorgt u ervoor dat u en uw cliënt elkaar begrijpen? En wat kunt u doen om de werkrelatie prettig te maken/houden?

De training ‘interculturele communicatietechnieken’ geeft u handvatten voor het communiceren met cliënten met een andere culturele achtergrond dan die van u.

Doelstelling:

  • Toegenomen bewustzijn van culturele factoren die de communicatie met cliënten kunnen beïnvloeden
  • Toegenomen inzicht in de vraag hoe uw eigen vanzelfsprekendheden en blinde vlekken de samenwerkingsrelatie met cliënten kunnen beïnvloeden
  • Op een effectieve manier in gesprek kunnen gaan met cliënten met diverse culturele achtergronden
  • Cliënten met diverse culturele achtergronden beter kunnen begrijpen
  • Relevante zaaksinformatie op het gebied van cultuur op een effectieve manier kunnen achterhalen
 inculturele communicatietechnieken advocaten tekst

Methode en programma:

Methode

Aan de hand van theorie, casuïstiek en praktische oefeningen wordt er gewerkt aan kennis én vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie.

Programma

10.00 – 10.30:         welkom en introductie

10.30 – 11.00:         culturele factoren in de rechtshulpverlening

11.00 – 12.30:         technieken voor interculturele communicatie

12.30 – 13.30:         lunch

13.30 – 15.30:         praktische oefeningen interculturele communicatie

15.30 – 16.00:         discussie en afsluiting 

Datum, locatie, bijdrage

Datum:  <nog niet bekend, volgt snel>

Duur: van 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Utrecht centrum

Bijdrage: € 575,00 p.p.

Opleidingspunten 

Voor opleidingen van Buro KleurKracht kunnen advocaten zelf bepalen of zij voor de gevolgde cursus opleidingspunten toekennen. Advocaten die bij Buro KleurKracht cursussen hebben gevolgd, hebben hiervoor opleidingspunten toegekend. De algemene raad van de NOvA is namelijk van mening dat de advocaat die onderwijs volgt, zelf in staat is te beoordelen of dit onderwijs bijdraagt aan zijn vakbekwaamheid en of het niveau van dit onderwijs voldoende is. Het is daarom aan de advocaat zelf om op basis van de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur te beoordelen of de cursus zijn vakbekwaamheid ten goede komt en aan de voorwaarden uit artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur voldoet. Het hoeft niet te gaan om een door de NOvA erkende opleidingsinstelling. Is de advocaat van mening dat de cursus die hij volgt voldoet aan de genoemde voorwaarden, dan komt het volgen van de cursus in aanmerking komt voor puntentoekenning. Volgens de genoemde regelgeving staat voor één uur onderwijs één opleidingspunt.

Inschrijven:

Voor- en achternaam (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Bedrijfsnaam (verplicht)

Aantal deelnemers

Akkoord boekingsvoorwaarden (verplicht)
 Ja

Bent u verhinderd op de geplande datum? Wilt u een training op maat alleen voor uw groep? Laat uw contactgegevens achter via de ‘ meer informatie’ button. Dan nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie